Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2013

mrsdemanding
1565 52b8 420
Reposted bychudazupaSenyia

January 27 2013

mrsdemanding
Nie na krześle, nie we śnie 
Nie w spokoju i nie w dzień 
Nie chcę łatwo, nie za sto lat 
Chciałbym umrzeć z miłości 

Nie bez bólu i nie w domu 
Nie chcę szybko i nie chcę młodo 
Nie szczęśliwie i wśród bliskich 
Chciałbym umrzeć z miłości
— myslovitz.

January 16 2013

mrsdemanding
A najbardziej boję się, że znowu się odezwiesz, a ja ponownie się zadurzę. Bo złość twego milczenia już mi przeszła i niby nastąpiła obojętność na twą osobę a jednak.. się boję .
mrsdemanding
Córka alkoholika przechodząca adolescencję, nie powinna pełnić takich ról jakie pełni aktualnie w domu, nie powinna tyle dźwigać. Powinna porozmawiać i powiedzieć, że jest źle, bardzo ale nie może, nie umie bo patrzy na ojca przez pryzmat jego zachowania kiedy to jest trzeźwy i wszystko jest dobrze.Usprawiedliwia go tym.

January 08 2013

mrsdemanding

January 07 2013

mrsdemanding
Ponieważ nie można zbudować szczęśliwego, długotrwałego związku tylko i wyłącznie na cielesności. Fascynacja fizycznością drugiej osoby, jak nie ma miłości może być tylko krótkim epizodem naszego życia.

December 28 2012

mrsdemanding
Myślałam, czy nie mam się przemóc i powiedzieć mu, że zaczęło mi na nim jeszcze bardziej zależeć, ale stchórzyłam. A teraz ? Za późno.
Nie czuję się już uprawniona do mówienia mu o swoich uczuciach, nie chcę mu na siłę włazić w życie.

December 27 2012

mrsdemanding
0584 b2e0 420
mrsdemanding
0570 bb05 420
Reposted bymemyselfandii memyselfandii

December 26 2012

mrsdemanding
5707 3734 420
mrsdemanding
5672 2e9b 420
Reposted byfleurrebellepulegonpanickillerkasias3112vanityhookerneuroshimiimaraneonlilithbelieve17jednaminutapaulynaShingomurundine
mrsdemanding
chyba trochę za bardzo cię lubię, i chyba trochę za bardzo mi zależy.

December 25 2012

mrsdemanding
mrsdemanding
Chciałabym Cię ale nie chcę. Chciałabym ale nie chce byc z takim chujem .

mrsdemanding
 tak przywarł do mnie ironiczny grymas szydercy, że stało się to częścią mnie i przez większość czasu jestem bardziej lub mniej prowokujący i sarkastyczny...
mrsdemanding
około pół roku temu spotkałam miłego, cokolwiek by nie powiedzieć przystojnego, bardzo inteligentnego mężczyznę ( bo nie chłopca) o cudownie brązowych oczach.
Polubiłam go, a potem może nawet poczułam coś więcej.
Spędziliśmy kilka miłych chwil, a potem każdy poszedł w swoją stronę.
Wisząc w przestrzeni znaleźliśmy jakąś formę kontaktu, która była optymalna.
Było świetnie, idealnie, ale ktoś – całkiem prawdopodobne że ja – oczekiwał czegoś więcej.
I oto cała historia.
mrsdemanding
4761 5613 420
Reposted byjanealicejonesputrefaction
mrsdemanding
4706 bcf9 420

December 24 2012

mrsdemanding
Boli, dokucza mi własna niewyrażalność .

mrsdemanding
Czuję jak mnie zapominasz. 
Olewasz gdy Ci źle. Piszesz gdy tylko humor Ci się polepszy jakby nigdy nic ... 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl